Вочевидь, без цих двох складових (викладених на папері домовленостей) не буде ніякого розвитку. Що можемо зробіти в цьому напрямку ?

1) Переглянути законодавчу базу, за необхідністю внести зміни, які б, крім іншого, гарантували права партнерів.

2) Висвітлити усі можливості, вже надані державою :

- передбачені Загальнодержавною програмою розвитку рибного господарства України на період до 2010 року,
(http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/m … eg=1516-15 ), національним  програмами в цій частині,
інших держаних прогграмах (здешевлення кредитів, ...),  ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ ПРОГРАМІ ОХОРОНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ ДОВКІЛЛЯ АЗОВСЬКОГО І ЧОРНОГО МОРІВ (Закон України від 22 березня 2001 року N 2333-III, http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1087.698.0 ), ...

а також заплановані в Концепції розвитку рибного господарства України  (Постанова Верховної Ради України  N 1885-III, 13.07.2000, - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1070.1119.0), проектах деякіх законодавчих актів :  Закону України «Про прибережну смугу морів», ....

3) Дати оцінку ефективності використання цих можливостей, опрацювати пропозиції щодо внесення змін і доповнень