ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАР ФЕДЕРАЦІЇ РИБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАР ФЕДЕРАЦІЇ РИБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ » Проблеми корму » Дві доповіді на семінарі під час "Агро-2008"


Дві доповіді на семінарі під час "Агро-2008"

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОБІЛКОВИХ КОМБІКОРМІВ
ДЛЯ ПРІСНОВОДНИХ ВИДІВ РИБ
(Цимбала Г.Б., НВСЦ «Форель», м. Львів)

         Поряд з вирішенням загальної проблеми продовольчого забеспечення населення країни, підвищенням рівня та обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва важливого значення набуває подальший розвиток специфічної галузі агропромислового комплексу – рибництва.
Безсумнівною є доцільність, актуальність і перспективність розвитку рибного господарства у внутрішніх водоймах, підвищення ефективності вирощування риби в ставах, озерах та водосховищах, розширення географії рибницьких господарств індустріального типу, задіяння під використання теплих вод промислових підприємств. Теплі води в зимовий період – перспективна і достатньо керована база для культивування холодноводних видів риб. Разом з використанням природних низькотемпературних джерел дає змогу істотно розширити виробництво високоцінних видів риб.
         Інтенсифікаційні заходи у рибництві передбачають оптимальне концентрування ресурсів на одиниці площі акваторії з метою одержання максимальної кількості продукції високої якості за достатньої рентабельності виробництва.
          Методи інтенсифікації рибництва грунтуються на механізмах, які визначають взаємовідносини риби і навколишнього середовища. При цьому вирішального значення набувають адапційні можливості культивованих риб упродовж усього процесу онтогенезу за астатичності низки екологічних і технологічних параметрів вирощування.
          На інтенсивність живлення риб істотно впливає термічний режим.
Кожен вид риби живе в оптимальному для нього діапазоні температур, коли споживання і перетравлювання їжі відбувається найефективніше.
Наприклад холодноводні види риб починають споживати їжу за темератури води 2-4 С, найбільшу активність живлення виявляють за 14-16 С а вище 20 С припиняють споживати корм. Переважна більшість теплолюбних риб найактивніше живляться за температури води 20-25 С, за 17-19 С активність живлення послаблюється в 1,5 раза, за 14-16 С у 2,5-3 рази, за температури нище 4-6 і вище 30 С, майже припиняється. За критичних температур коли виключається можливість живлення, перетравлювання і засвоювання їжі, енергетичні потреби риби задовольняються за рахунок запасів, накопичених у попередній період.
Важливим фактором у годівлі є кисень- найважливіший елемент, резчинений у воді. При низькій консентрації кисню риба погано росте, погано засвоює корм, зявляються різні захворювання.
Тому спостереження за киснем головне завдання рибовода.
          У зв’язку з цим інтенсифікаційні заходи спрямовані на оптимізацію навколишнього середовища. Винятково важливе значення має інформація щодо харчування риби, якості кормів, їх походження і засвоєння, впливу окремих екологічних факторів на раціональне використання корму відповідно до умов годівлі риби. 
Молодь переважної більшості риб на початкових стадіях екзотичного живлення, споживає дрібні форми планктонних безхребетних, які їм доступні, легко перетравлюються і досить енергетично цінні. Поступово з віком спектр живлення змінюється і риби переходять до споживання властивих їм об’єктів. Тому для одержання високої рибопродуктивності необхідні корма, які максимально наближені до природньої їжі окремих видів риб, та були б збалансовані за основними параметрами такими як: білки, жири, вуглеводи, мікро та макро елементи та енергією.
Кожному виду риби характерні свої вимоги до вище перечислених складових, але основним показником, який характеризує якість корму, є білок, який у свою чергу повинен вміщувати левову частку білків тваринного походження.
        Одним із кормів, який максимально відповідає вимогам культивованих видів риб, є корм фірми Аллер Аква.
Компанія “Аллер Аква” розпочала виробництво кормів для риб у 1960 році у Данії і з тих пір постійно покращує їх якість, застосовуючи нові ідеї і використовуючи новітній досвід у цій області. За цей час було розроблено багато оригінальних рецептів кормів для риб, які впроваджені у виробництво.
         В даний час всі без виключення корми для риб “Аллер Аква” виробляються тільки у повністю екструдованому вигляді.
         В процесі виробництва кормів шляхом экструдування можна контролювати щільність “гранул”, що дозволяє отримати не тільки плаваючі і тонучі корми, але і поволі тонучі корми, які ефективніше споживаються рибами. Швидкість занурення у воду на глибину 1 м тонучих продукційних экструдованих кормів складає не меншого 6-7 сек., гранульовані корми занурюються на ту ж глибину протягом 4 сек.
         Екструдовані корми мають пористу внутрішню текстуру, яка виникає внаслідок різкого викиду пари з матеріалу кормової суміші (ефект мікро-взриву) у момент його виходу з екструдера. В результаті дії тиску і температури в оброблювальному матеріалі відбувається денатурація білка, декстринізація крохмалю, а також повна стерилізація корму. Частинки екструдованих кормів є міцнішими, ніж частинки гранульованих кормів.  Екструдовані корми є більш водостійкими і повністю зберігають свою форму і структуру протягом 24 годин перебування у воді. Водостійкість гранульованих кормів не перевищує 4 годин.

Характеристика продукційних кормів і кормів для плідників

Тип корму Розмір гранул Прот., % Жир., % Характеристика кормів
Продукційні корми
Aller 37/12 2мм,
XS, S, M 37 12 Низькоенергетичний продукційний корм для вирощування коропа і сома в індустріальних умовах, придатний також для осетрових риб в обмежений період часу, оскільки містить вітамінний премікс по нормах для коропа.
Aller 45/15 2 мм
XS, S, M 45 15 Низькоенергетичний продукційний корм для вирощування осетрових риб в індустріальних умовах, придатний також для форелі і сома.
Aller Safir XS, S, M 45 20 Корм для вирощування форелі і осетрових риб в індустріальних умовах. При невисокій енергії корм дозволяє отримати низький кормовий коефіцієнт.
Kopма для плідників риби
Aller REP 497 M, L 53 14 Корм для плідників форелі, містить добавку астаксантину 25 мг/кг.
Aller Stur-geon REP M, L, XL 52 9 Повноцінний корм для плідників осетрових риб, забезпечує формування якісних статевих продуктів. Не містить компонентів з сої.

Завдяки застосуванню процесу екструдування з'явилася можливість виробляти високоенергетичні корми з високим вмістом жиру. У гранульованих кормах максимальний вміст жиру складав 22%. Фірма “Аллер Аква” має можливість виробляти екструдовані продукційні корми для вирощування лосося в солоній воді із змістом жиру до 34%. Екструдовані корми ефективніше засвоюються рибою, при їх використанні можна отримати більш низькі кормові коефіцієнти (наприклад, при вирощуванні форелі 0,6-0,8 для екструдованих кормів, проти 1,2-1,4 для гранульованих кормів). Екструдовані корми з високим вмістом жиру мають більшу перетравну енергію, їх протеїн більшою мірою витрачається на ріст тканин тіла, при цьому, відповідно, зменшуються показники забруднення навколишнього середовища продуктами обміну риби.
З 2003 р. всі продукційні корми “Аллер Аква” (за винятком гр. 2 мм) випускаються у вигляді гранул еліпсовидной форми. Раніше у такому вигляді виробляли тільки корм “Аллер Еліпс”. За даними фірми “Аллер Аква” еліпсовидна форма гранул дозволяє істотно поліпшити поєдаємість корму і, відповідно, зменшити його втрати. При зануренні у воду, гранули корму за рахунок еліпсоїдної форми здійснюють хаотичні рухи, що привертає рибу на їх захоплення. Крім цього гранули еліпсовидної форми в процесі виробництва краще насичені жиром.
Дуже важливим в плановому виробництві є підбір відповідного корму і стратегії годівлі. Слід врахувати два надзвичайно важливих коефіцієнти: коефіцієнт темпу росту і кормовий коефіцієнт. Максимальний темп росту не корелює з кращим кормовим коефіцієнтом.
Кормовий коефіцієнт є найнижчим при 80% максимального рівня годівлі. Крива коефіцієнту темпу росту, за умови оптимальних параметрів розведення, росте разом із збільшенням рівня годівлі. Після перевищення 80% максимального рівня годівлі кормовий коефіцієнт також росте.
Вплив корму на оточуюче середовище також тісно пов'язаний з величиною кормового коефіцієнта. Головні продукти метаболізму риб, що виділяються у водне середовище це азот і фосфор.
Азот це головна складова білка, що входить до складу м'язової тканини. Фосфор є необхідним при формуванні кісткової тканини. Разом азот і фосфор це елементи, які стимулюють небажаний ріст водних рослин і водоростей. У надлишку вони вважаються елементами, що забруднюють середовище.
Кількість азоту в кормі вираховуємо, поділом вмісту білка на 6,25.
Кількість азоту і фосфору, що виділяється рибою, є результатом різниці між вмістом цих складових в кормі і кількістю, що засвоюється в процесі росту.
Добовий раціон
Кількість корму, що згодовується, залежить від температури і розміру риби. Ці чинники впливають на об'єм раціонів годівлі. Ми підкреслюємо, що це рекомендовані раціони, які не завжди можуть бути застосовані. Ми прийняли, що насичення води киснем перевищує 65%, що відповідає 6,5 міліграм О2/л при температурі 150С. При більш високих температурах слід знизити рівень годівлі, щоб уникнути стресу у риби. Денні раціони слід виправляти, враховуючи отриманий в попередній день приріст. За дуже хороших умов розведення (якість води, насиченість киснем, температура, щільність посадки) можна перевищити певну норму раціонів, проте це вимагає постійного спостереження за вмістом кисню і температурою води.

Коропові корми Аллер Аква.
Рецепти усіх кормів були опрацьовані на підставі найновіших досягнень науки, а також пройшли випробування у господарствах. Виготовлені корми є повністю екструдовані, а це сприяє швидкому перетравленню та засвоєнню організмом риби. Корми без змін здатні зберігатися у воді протягом декількох годин, не піддаючись швидкому розпаду і зберігаючи харчові цінності. Кожен комбікорм добре збалансований за поживністю: кількістю протеїну, жиру, вуглеводів, вітамінів. Макро та мікроелементи у кормах Аллер Аква відіграють важливе значення при підрощенні риби. Кормові ароматизатори приваблюють рибу на кормові місця. Позитивом даних кормів для коропа є їх плавучість та здатність утримуватись біля ложа ставу, без занурення у мул. Саме такі корми поїдаються протягом довшого періоду, що забезпечує їх повне використання рибою.
Усі корми мають 8-місячний термін зберігання.
     Способи живлення коропа гранульованими кормами в ставах є настільки різноманітними як і кількість господарств, що вибирають ці стратегії. Це тісно пов’язано із сезоном годівлі, фізико-хімічними властивостями води, густиною посадки, генетичним матеріалом і його фізіологічним станом, методом годівлі, що є індивідуальним в кожному господарстві.
Методи годівлі:
1. Цілосезонна інтенсивна годівля, що скорочує господарський цикл з 3 до 2 років.
2. Годівля на початку і в кінці сезону, коли при нижчій температурі води короп краще перетравлює екструдовані грануляти ніж зерно.
3. Годівля в середині літа, коли перетравлення корму є інтенсивним і ріст риби найшвидший, а природного корму частково починає бракувати.
4. “Інтервенційна” годівля, коли контрольні облови, показують малі результати порівняно до очікуваних на природній кормовій базі чи зерні.
З уваги на різницю в способі його визначення і застосуванню різних господарських технологій із врахуванням впливу умов довкілля у коропівництві важче визначити абсолютний показник кормового коефіцієнту. Одночасно важко і його щорічно повторити.
Застосовання гранульованих кормів набуває широкого впровадження із врахуванням всіх зауважень та пропозицій рибних господарств.  Детальні результати по цих кормах отримано в умовах садків, де риба не мала доступу до інших видів кормів, в тому числі і природної кормової бази. Кормовий коефіцієнт, в умовах садків, із вмістом білку 37%, жиру 12% становить 1:1,4 це є результат отриманий протягом кількох сезонів. У природних ставах у літній період, не беручи до уваги природної рибопродуктивності, може бути нижчим і мати тісний зв’язок із природним відходом та генетичним потенціалом рибопосадкового матеріалу.

Aller Classic
       Оптимальний корм для годівлі коропа з метою отримання високих приростів риби та значних економічних результатів. Застосовується від стадії підрощення до товарної риби.

Результати, які отримуємо в результаті годівлі коропа екструдованим кормом Аller.
Використання екструдованого корму ALLER AQUA в годівлі коропа забезпечує потрібну кількість білку та енергії, незалежно від           натуральної кормової бази.
        Застосування екструдованого корму АLLER AQUA це:
- збільшення рибопродуктивності з 1 га ставка у порівнянні з традиційною годівлею зерном;
-  зменшення циклу годівлі з 3-ох річного до 2-ох річного;
- добра кондиція коропа до зимування і весняних відловів;
-  низькі кошти при зберіганні кормів;
- зменшення витрат праці на одиницю продукції;
-  низький процент біогенів, які попадають у зовнішне середоаище.

=====

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ В РЫБОВОДСТВЕ
(Сидоров Н.А., Днепропетровская лаборатория рыбоводства ИРХ УААН)

Доля стоимости комбикормов в себестоимости выращенной рыбной продукции составляет 50 – 70%. Эффективность их использования  в аквакультуре зависит от ряда факторов. К ним относятся  абиотические и биотические условия среды, технологические особенности выращивания конкретного вида и возраста  рыб, ее штучная масса, качественные показатели используемых комбикормов и др.
Разработка полноценных рецептур кормления рыб требует фундаментальных знаний в области биохимии и физиологии рыб, биологии питания отдельных видов, проведения обширных экспериментальных исследований.
В настоящее время невозможно представить кормление сельскохозяйственных животных, в том числе и рыб, без применения биологически активных добавок в составе комбикормов.
Среди них можно выделить:
• витаминно-минеральные премиксы, которые обеспечивают нормальный энерго-пластический обмен рыб;
• ферментные препараты, улучшающие переваримость компонентов кормов  и обеспечивающие лучшую усвояемость питательных веществ кормов;
• стимуляторы роста – препараты, влияющие на рост рыб;
• адаптогены – вещества, способствующие адаптации организма рыб к неблагоприятным экологическим условиям выращивания, снижающие действие экологических и технологических стрессирующих факторов;
• лечебно-профилактические биологически активные добавки.
Витаминно-минеральные премиксы в настоящее время разработаны практически для всех видов и возрастов  выращиваемых рыб  и входят в качестве обязательного компонента в состав комбикормов.
Ферментные препараты в рыбоводстве впервые были применены в составе личиночных кормов ЭКВИЗО -1 и ЭКВИЗО -2 и в настоящее время входят практически во все рецепты зарубежных кормов с целевой направленностью улучшения переваримости определенных компонентов кормов.
Стимуляторы роста – это в основном гормональные препараты,  стимулирующие энерго-пластический обмен животных, в том числе и рыб. К ним можно отнести тестостерон. В большинстве стран  их применение запрещено или частично ограничено в связи с их стабильным накоплением в организме выращиваемых животных и последующим попаданием в организм чесловека.
К адаптогенам относится гуминовый препарат нового поколения, полученный с применением нанотехнологий – «Торфовит».
Лечебно-профилактические биологически активные добавки – это различного рода лечебные препараты, кормовые антибиотики, пробиотики, препараты, восстанавливающие функциональную целостность организма рыб (БИОСПОРИН, СУБАЛИН, ЛЕЦИТИН и др.).
Остановимся на несколько подробной характеристике отдельных апробированных нами в институте рыбного хозяйства УААН препаратов.
«ВИТАТОН»
Бета-каротин содержащий препарат производства предприятия «Витан» Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
         Аналоги  широко используются во всем мире как эффективные  иммунномодуляторы и иммунностимуляторы, антиоксиданты, антимутагены, антистрессовые вещества. Эти препараты  повышают иммунитет, снижают риск возникновения и развития онкологических заболеванийц населения, повышают устойчивость организма к радиации, являются профилактическими средствами против инфекционных желудочно-кишечных заболеваний, укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают зрение, являются предшественником витамина А. Они широко используются в качестве пищевых красителей. Потребление пищи с добавлением  -каротинсодержащих препаратов является основой лечебно-профилактического питания населения, проживающих в экологически неблагоприятных  районах.
         Ведение -каротинсодержащих препаратов в комбикорма для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб повышает биологическую и питательную ценность кормов. Повышает их переваримость и усвояемость, обеспечивает улучшение физиологического состояния животных за счет повышения иммунного статуса их организма, повышает их  выход из выращивания. Эти препараты являются устойчивыми природными стимуляторами роста, обеспечивающими дополнительное получение  товарной пищевой продукции и сокращение сроков выращивания животных.
        Препарат вводится в рацион рыб и других гидробионтов для увеличения скорости роста, повышения иммунного статуса организма и функции воспроизводства  при контролируемом выращивании в аквакультуре. А также для пигментации мяса рыб семейства лососевых.
       Препарат содержит в своем составе каротиноид ß-каротин, который является клеточным антиоксидантом, защищает клеточные мембраны от воздействия свободных радикалов.
        «Витатон Рыбный» рекомендуется использовать для увеличения скорости роста и накопления массы разных видов рыб различных возрастов, повышения иммунного статуса организма рыб при выращивании их в контролируемых условиях аквакультуры, а также прижизненной пигментации мышечной ткани для придания красной окраски мяса у рыб семейства лососевых. «Витатон Рыбный» вносят в комбикорма на комбикормовых заводах вместе с витаминно-минеральным премиксом.               
Таблица 1
Рекомендуемые дозировки «Витатона Рыбного».
Вид рыбы,
возраст Количество
ß-каротина на 1 т
корма, г Количество Витатона
на 1 т корма, г Период
скармливания
С  содержанием  6%    ß-каротина
Канальный сом,
Личинки 72 1200 Весь период
подращивания
Карп, 0+
выростные пруды 60 1000 Весь период
выращивания
Карп 0+;1+
Канальный сом, 0+; 1+ 60 1000 Весь сезон
выращивания
С  содержанием  8%      ß-каротина
Лососевые 0+
                   1+
                   1+ и старше 50
80
96 625
1000
1200 Весь период
выращивания

«Торфовит»
Гуминовый препарат выпускается ООО «Джала Голд» г.Днепропетровск.

Преимущественные показатели:
• Природный стимулятор продуктивности, способствующий повышению эффективности пищеварения.
• Интенсифицирует обменные процессы живой клетки, снижает расход корма и позволяет использовать менее ценные корма.
• Является эффективным сорбентом  для выведения из организма токсинов микробного, грибкового происхождения, химических ядов, солей тяжелых металлов, радионуклидов.
• Иммуномодулятор, обладающий  антимикробным, ранозаживляющим и другим лечебным воздействием.
• Повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды и обеспечивать  адаптацию к изменяющимся экологическим условиям, т.е. проявлять адаптогенное стресс-корректорное действие.
Уникальные свойства препарата позволят:
• Увеличение прироста массы и резистентности организма рыб.
• Повышение оплодотворения икры.
• Улучшить качество выращенной товарной рыбной продукции увеличивая содержание белка в теле рыб.
• Повысить иммунный статус организма рыб, снизить дозировки антибиотиков для животных.
• Не вызывает привыкания рыб, свободно сочетается с другими препаратами.
Таблица 2
Нормы применения «Торфовита» в рыбоводстве
0,1 – 0,2 мл 7%-го раствора на кг массы рыбы

0,2 - 0,5 мл 7%-го раствора на кг массы рыбы

0,2 - 0,5 мл 7%-го раствора на кг массы рыбы
Канальный сом, личинки -на весь период подращивания

Карп, (0+) - весь период выращивания

Карп (0+, 1+), канальный сом (0+, 1+) - на весь сезон выращивания При введении в корма для рыб «Торфовита», увеличивается  темп роста и повышается выживаемость рыб, что снижает кормовые затраты на единицу прироста на 29%. Внесение гуминового препарата  в среду оплодотворения и развития икры рыб, увеличивает ее оплодотворении  при неблагоприятных экологических условиях  с 34% до 64%.

«Лецитин»
Препарат «Лецитин производит ЗАО «ДОИРЕА» г. Днепропетровска.
«Лецитин» - биологически активное вещество, состоящее из смеси эссенциальных фосфолипидов. В его состав входит:
- фосфатидилхолин (26,8 – 28,6 %), 
- фосфатидилинозитол (14,2 – 15,0 %),
  - фосфатидилсерин (13,0 – 14,0 %),
  - фосфатидилэтаноламин (24,3 – 25,2 %) и др.
Лецитин является источником биологически доступного для организма холина, участвующего в метаболических процессах.  Фосфатидилхолин присутствует в значительных концентрациях в различных органах и тканях рыб – в мышечной, нервной тканях, в сердце, почках, печени.
Препарат является гепатопротектором, улучшает структурное и функциональное состояние печени.
Нами изучалась возможность применения препарата «Лецитин» для лечения и профилактики алиментарных болезней рыб при их выращивании в контролируемых условиях аквакультуры.
Материалом наших исследований являлись разновозрастные группы карпа, канального сома, форели, бестера, выращиваемые в прудовых и в индустриальных хозяйствах.
Личинки рыб в хозяйствах выращивались по общепринятой технологии. Первые 5 – 7 дней их кормили мелкими формами зоопланктона, выловленного в водоемах хозяйств или замороженного. Затем они были переведены на кормление сухими стартовыми кормами различной рецептуры.
Уже через 10 дней выращивания на сухих кормах у личинок была зафиксирована начальная стадия жирового перерождения печени, отставание в росте от нормативных показателей.
При проведении опытов в рыбоводных емкостях – опытных садках из газ-сита и рыбоводных лотках были сформированы группы-аналоги        выращиваемых личинок с одинаковой плотностью посадки и выращиваемые в одинаковых экологических условиях. Контрольные группы рыб продолжали получать стандартные сухие стартовые комбикорма, а в корма опытных групп выращиваемых личинок вводился препарат «Лецитин» в количестве 5 – 7 мг/кг (5 – 7 кг/т) корма. Режим кормления – величина суточного рациона и частота выдачи корма для контрольных и опытных групп рыб были одинаковыми и соответствовали технологическим нормам.
Результаты исследований показали, что введение в рацион личинок различных видов рыб, выращиваемых в контролируемых условиях аквакультуры на 16 – 18 % повышает конечную массу выращиваемой молоди и увеличивает выход молоди на 16 – 40 % от посаженной на выращивание.
Как показали результаты гистологического анализа печени рыб из контрольных  и опытных вариантов, то они значительно отличались как по структуре гепатоцитов, так и количеству жировых включений. Структура ткани печени выращиваемых рыб приближалась при этом к структуре печени рыб, выращиваемых в естественных условиях на естественных кормах.
Кроме того, нами были проведены исследования по использованию препарата «Лецитин» для лечения структурных изменений печени у старших возрастных групп выращиваемых рыб. При этом были получены аналогичные результаты.

Таблица 3
Применение препарата «Лецитин» в рыбоводстве

Вид рыбы, возраст Количество лецитина, кг/т корма Период скармливания
Форель, личинки 5 – 7 Весь период выращивания
Карп, 0+, выростные пруды 5 30 дней
Осетр русский, личинки
Бестер, личинки
Сом канальный, личинки 5 - 7 Весь период выращивания
Карп, 0+; 1+
Форель, 0+; 1+
Сом канальный, 0+; 1+ 5 30 дневные курсы
2-3 раза в год

Препараты фирмы «АЛТЕК»
В настоящее время довольно уверенно на Украинский рынок биологически активных добавок для рыбоводства продвигается фирма АЛТЕК.
По договору с этой фирмой институтом в настоящее время испытывается применение препаратов ВИО-МОС и НУПРО    в рыбоводстве.
БИО-МОС
Это уникальный структурный комплекс маннановых олигосахаридов, содержащий специфические маннопротеины, полученные из клеточной стенки отобранного штамма дрожжей с использованием уникальных технологий компании ОЛТЕК.
Имеет три основные механизма действия:
- блокирует колонизацию кишечника патогенными бактериями;
- модулирует иммунную систему;
- модифицирует морфологию кишечника.
Блокировка патогенных бактерий. Препарат действует в качестве ловушки, привлекающей патогенные бактерии к рецепторам на своей поверхности, вместо поверхности ворсинок. Как только патогенны прикрепляются к Био-Мосу, они теряют способность к передвижению   и размножению и в итоге выводятся из организма, не причинив вреда.
Модуляция иммунной системы. Достигается за счет взаимодействия с естественными защитными механизмами организма животных, выработкой иммуноглобулинов (антител), специфических по отношению к патогенам, попавшим в организм.
Модификация морфологии кишечника. Препарат нормализует выработку муцина, что способствует развитию поверхности ворсинок кишечника, улучшаят абсорбцию питательных веществ. Это улучшает структуру ЖКТ, улучшает продуктивность животных.
Нами изучалось влияние введения различных доз препарата в рацион личинок карпа при выращивании в лотках. Контролем являлся вариант опыта, в котором личинки получали стандартный стартовый личиночный корм. Добавка препарата в состав корма производилась в условиях лаборатории непосредственно перед скармливанием личинкам. Исследования продолжались 10 дней. Результаты представлены в    таблице 4.
Таблица 4
Влияние введения препарата Био-Мос в рацион личинок карпа
на рыбоводные результаты выращивания

Показатели % ввода в корма
Контроль 0,1 0.2 0.3 0.4 0.5
Начальная масса, мг 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7,8
Конечная масса, мг 22.6 28.5 32.4 38.6 39.1 38.8
Прирост, мг/10 дней 14.8 20.7 24.6 30.8 31.3 31.0
Прирост, мг/сутки 2.96 4.14 4.96 6.16 6.26 6.20
Прирост,% к контролю 100 139.8 166.2 208.1 211.5 209.5
Выход, % 75.4 79.1 74.4 80.0 82.9 80.8

Как показали наши исследования, введение препарата практически не отразилось на выживаемости личинок, но значительно отразилось на скорости роста. Оптимальной насыщающей дозой введения в рацион личинок карпа среди испытуемых доз введения препарата является доза 0,3% от массы корма, или 3 кг на 1 т корма.
Аналогичные исследования были проведены нами и на молоди веслоноса.
Оптимальной дозой для веслоноса среди испытуемых нами доз введения препарата явилась доза введения препарата  0,6 %  от массы корма. Хотя и доза введения 0,4 % показала существенное увеличение прироста молоди веслоноса. Выход рыбы из выращивания практически не менялся с введением в состав подопытной рыбы и находился на уровне  96-99 %.

Таблица 5
Влияние введения препарата Био-Мос в рацион молоди веслоноса
на рыбоводные результаты выращивания

Показатели % ввода в корма
Контроль 0,2 0.4 0.6 0.8
Начальная масса, г 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Конечная масса, г 8.6 10.2 11.6 14.5 15.1
Прирост, мг/10 дней 5.2 6.8 8.2 11.1 11.7
Прирост, мг/сутки 0.52 0.68 0.82 1.11 1.17
Прирост,% к контролю 100 130,8 157.7 213.5 225,0
Выход, % 96 99 97 98 97

НУПРО
Препарат НуПРО содержит:
- 45% высоко перевариваемого протеина;
- легко усвояемые аминокислоты  и пептиды;
- инозит (витамин В8)– основу клеточных мембран     клеток животных, необходим для нормального функционирования мышечных и нервных клеток;
- нуклеотиды – один из основных химических компонентов стимуляции иммунитета животных и улучшения пищеварения.

Нами изучалось влияние введения различных доз препарата в рацион личинок карпа при выращивании в лотках. Контролем являлся вариант опыта, в котором личинки получали стандартный стартовый личиночный корм. Добавка препарата в состав корма производилась в условиях лаборатории непосредственно перед скармливанием   личинкам. Исследования продолжались 10 дней.
Результаты представлены в таблице 6.
Таблица 6
Влияние введения препарата НуПро в рацион личинок карпа
на рыбоводные результаты выращивания
Показатели % ввода в корма
Контроль 0,1 0,3 0.5 0.7 0.9
Начальная масса, мг 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Конечная масса, мг 22,6 29,4 32,4 37,2 36,8 35,4
Прирост, мг/10 дней 14,9 21,6 24,6 29,4 29,0 27,6
Прирост, мг/сутки 1,49 2,16 2,46 2,94 2,90 2,76
Прирост,% к контролю 100 130,1 143,4 197,3 194,6 185,2
Выход, % 75,4 76,4 72,3 74,6 77,2 75,8

Рекомендуемой дозой введения препарата в состав комбикормов для личинок карпа является доза 0,5% от массы корма. Прирост личинок при этом увеличивается почти в 2 раза.
На выживаемость личинок препарат не оказал влияния: во всех вариантах опыта выход личинок был достаточно высоким и составлял 72,3 – 77,2 %.
В настоящее время на рыбоводных хозяйствах основные поставки кормов осуществляются рядом зарубежных фирм - Рехурайсио (Финляндия), БиоМар и Аллер Аква (Дания), Провими (Голландия), Крафт Футер (Германия) и др. Несмотря на высокие цены, промышленное выращивание рыб на импортных кормах оказалось рентабельным, так как повысился темп роста рыб, снизились кормовые затраты, сократились заболевания и гибель молоди.
К сожалению, производство отечественной кормовой продукции для рыбоводных хозяйств остается малоэффективной. Спрос на нее остается весьма низким. Потеря доверия к отечественным кормам вызвана, прежде всего, их нестабильным качеством. Среди основных причин существующего положения - это качество сырья, а также низкий уровень производства, когда допускаются нарушения Технических условий изготовления кормов, отклонения от утвержденной рецептуры состава кормов и витаминных премиксов без согласования с разработчиками.
В настоящее время кормопроизводство ряда стран базируется на небольших региональных предприятиях, оснащенных современным оборудованием, которые могут поддерживать тесную связь с потребителем и обеспечивать тщательный контроль за качеством сырья и готовой продукцией.
По какому пути пойдет развитие кормопроизводства для рыб и других объектов аквакультуры в Украине – покажет время и рынок, который формируете Вы – заказчики и потребители комбикормов.

0

2

А возможно ли изготовление кормов из мелкой черноморской рыбы-кильки,хамсы,песчанки?В мороженном или охлажденном виде,в виде фарша?Или использование отходов переработки рыбы-голов,потрохов для этих целей?
Кто имеет информацию,отзовитель!Здесь мы могли бы интегрировать интересы морских промысловиков и рыбоводов.Л.В.Пецык.

0


Вы здесь » ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАР ФЕДЕРАЦІЇ РИБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ » Проблеми корму » Дві доповіді на семінарі під час "Агро-2008"