"Проблема задоволення попиту національного ринку кормів потребує відповідної  уваги та додаткового вивчення. Пропонується залучити для цього відповідні галузеві структури та винести це питання, серед інших, для обговорення на Інтернет-форумі. “Рибна галузь України – проблеми та майбутнє”, визначивши, крім іншого, оптимальне співвідношення між різними видами кормової рибної продукції (борошно – фарш – “ридка риба” – “ридкий криль”) а також продукції з сої. Залучити до опрацювання і втілення його результатів інші органи державної влади.

02.11.2005 р.    Літвінов    т. 4865269